Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών για δημοτικά τέλη καθαριότητας και φωτισμού, μετά από παρέμβαση του Συνηγόρου

Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών για δημοτικά τέλη καθαριότητας και φωτισμού, μετά από παρέμβαση του Συνηγόρου

Μετά από παρέμβαση του Συνηγόρου, ο Δήμος Αντιπάρου επέστρεψε σε πολίτη ποσά που είχε καταβάλει αχρεωστήτως για τέλη καθαριότητας και φωτισμού, μετά την παρέλευση 6 μηνών από την έκδοση της σχετικής απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αρχείο

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή