Απαλλοτριώσεις

Η προτεραιότητα του πολεοδομικού σχεδιασμού, η οποία περιλαμβάνει τον καθορισμό και τη διασφάλιση των απαραίτητων κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων και γενικότερα των χρήσεων γης, γίνεται περισσότερο επιτακτική, ενόψει και της έντονης υποβάθμισης των αστικών κέντρων. Η σημερινή δημοσιονομική συγκυρία επιβάλλει συστηματικότερη προσέγγιση του ζητήματος των απαλλοτριώσεων και δεσμεύσεων ιδιοκτησιών, το οποίο συνδέεται άρρηκτα με την υλοποίηση του πολεοδομικού σχεδιασμού. Η σταδιακή εξασφάλιση των αναγκαίων κονδυλίων, στη βάση έγκαιρου και απολύτως τεκμηριωμένου προγραμματισμού ως προς την αναγκαιότητα απόκτησης χώρων, καθώς και η επιτάχυνση των διοικητικών διαδικασιών, αποτελούν απαραίτητες προϋποθέσεις, τόσο για την ακώλυτη εφαρμογή του πολεοδομικού σχεδιασμού, όσο και για την προστασία του δικαιώματος στην ιδιοκτησία. Η συμβολή του Συνηγόρου του Πολίτη εντοπίζεται στο πεδίο, αφενός της συμμόρφωσης της διοίκησης στο περιεχόμενο των δικαστικών αποφάσεων, αφετέρου της προώθησης των ενεργειών της για άρση της δέσμευσης, λόγω άπρακτης παρέλευσης του 18μηνου από τον δικαστικό καθορισμό τιμής μονάδος αποζημίωσης.

Όλα | 2018 | 2017 | 2015 | 2014 | 2013 | 2005 | 2003 | 2001

Αποτελέσματα 6 έως 10 από 14.

2014

2013

  • 24/10/2013
    - Εφαρμογή διοικητικής υποστήριξης μεταξύ Δήμων στο πλαίσιο του προγράμματος «Καλλικράτης».Η περίπτωση των υπηρεσιών πολεοδομίας
    Πολίτες προσέφυγαν στο Συνήγορο, διότι εκκρεμούσε η ανασύνταξη της πράξης προσκύρωσης και αναλογισμού αποζημίωσης, λόγω ρυμοτομίας των ιδιοκτησιών τους, στο Δήμο Ιλίου. Στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης «Καλλικράτης» διαπιστώθηκε ότι ο Δήμος Ιλίου θα έπρεπε να υποστηριχθεί διοικητικά από το Δήμο Αιγάλεω προκειμένου να προχωρήσει η ανασύνταξη της πράξης. Η Αρχή επισήμανε την κωλυσιεργία των υπηρεσιών και την αδράνεια στην εξέλιξη της υπόθεσης. Η υπηρεσία πολεοδομίας του Δήμου Αιγάλεω ολοκλήρωσε τη συγκεκριμένη διαδικασία, η οποία εκκρεμούσε εις βάρος των πολιτών δώδεκα χρόνια και ολοκληρώθηκε με την παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη σε διάστημα τεσσάρων μηνών από την κατάθεση της αναφοράς.
  • 27/05/2013
    - Αποκατάσταση οριοθέτησης ιδιοκτησίας
    Διαμεσολάβηση του Συνηγόρου του Πολίτη για αποκατάσταση οριοθέτησης ιδιοκτησίας.

Αποτελέσματα 6 έως 10 από 14.

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή