Δεκέμβριος 2005 - Ο πολίτης απέναντι στις Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης- Προβλήματα και Προοπτικές

Ο πολίτης απέναντι στις Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης- Προβλήματα και Προοπτικές

Η Ένωση Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης, η Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδας σε συνεργασία με τον Συνήγορο του Πολίτη διοργάνωσαν στη Λάρισα ημερίδα με θέμα: "Ο πολίτης απέναντι στις Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης- Προβλήματα και Προοπτικές"

Συμπληρωματικά Αρχεία

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή