Επιστροφή δικαιώματος ταφής, κατόπιν παρέμβασης του Συνηγόρου του Πολίτη

Επιστροφή δικαιώματος ταφής, κατόπιν παρέμβασης του Συνηγόρου του Πολίτη

Περιγραφή

Μετά από παρέμβαση του Συνηγόρου, Δήμος επέστρεψε σε πολίτη δικαίωμα ταφής, γιατί στη σχετική κανονιστική απόφαση δεν προσδιοριζόταν εάν αυτό αφορούσε όχι μόνο τους ετεροδημότες συγγενείς εξ αίματος α΄ βαθμού αλλά και τους εξ αγχιστείας.

Συνοδευτικά Αρχεία

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή