Πρόσβαση πολιτών σε στοιχεία συνυποψηφίων τους σε διαδικασίες πρόσληψης, μετά από παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη

Σύνοψη Διαμεσολάβησης: Πρόσβαση πολιτών σε στοιχεία συνυποψηφίων τους σε διαδικασίες πρόσληψης, μετά από παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη

Περιγραφή

Ο Συνήγορος του Πολίτη παρενέβη σε δυο χαρακτηριστικές περιπτώσεις άρνησης εκ μέρους της Διοίκησης για την πρόσβαση πολιτών σε στοιχεία συνυποψηφίων τους σε διαδικασίες πρόσληψης και η διαμεσολαβητική του παρέμβαση είχε ως αποτέλεσμα την ικανοποίηση των σχετικών αιτημάτων.

Συνοδευτικά Αρχεία

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή