Υποχρεωτική παραπομπή σε ψυχιατρική εξέταση των δικαιουμένων να τους επαναχορηγηθεί αφαιρεθείσα άδεια οδήγησης

Πόρισμα: Υποχρεωτική παραπομπή σε ψυχιατρική εξέταση των δικαιουμένων να τους επαναχορηγηθεί αφαιρεθείσα άδεια οδήγησης

Περιγραφή

Με το ΠΔ 22/29-1-1931 προβλεπόταν η δυνατότητα διοικητικής οριστικής αφαίρεσης της άδειας οδήγησης ατόμων που κρίνονταν επικίνδυνα για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια. Η διάταξη αυτή καταργήθηκε με το αρθ. 98 του Ν. 2094/92 το οποίο ορίζει ότι η αφαίρεση (προσωρινή ή οριστική) της άδειας ικανότητας οδηγού γίνεται μόνο με δικαστική απόφαση. Σύμφωνα με την 53560/131/13-3-1998 εγκύκλιο του Υπ. Μεταφορών τα άτομα που έχουν υποστεί διοικητική αφαίρεση της άδειας οδήγησης και επιθυμούν να την επανακτήσουν παραπέμπονται υποχρεωτικά σε ψυχιατρική παρακολούθηση έστω και αν από το ιστορικό αφαίρεσης της άδειας δεν προκύπτει ψυχική ή ψυχοσωματική διαταραχή.- Πρόβλημα : Προσβολή της συνταγματικής προστασίας της ανθρώπινης αξιοπρέπειας (άρθ. 5 Συντάγματος) - Επιβολή υποχρεώσεων στους πολίτες με διοικητική εγκύκλιο (χωρίς νομοθετική εξουσιοδότηση), προσβολή της αρχής της νομιμότητας.

Πρόταση :  Κατάργηση ή σε κάθε περίπτωση τροποποίηση της 53560/131/13-3-1998 εγκυκλίου ώστε να παραπέμπονται σε ψυχιατρική παρακολούθηση μόνο τα άτομα για τα οποία από το ιστορικό αφαίρεσης της άδειας οδήγησης προκύπτουν ψυχικά ή ψυχοσωματικά προβλήματα.

Συνοδευτικά Αρχεία

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή