ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Ο.Κ. ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ (ΑΡΘΡΟ 104 ΚΟΚ)

ΠΟΡΙΣΜΑ: Χρήση τεχνικών μέσων για τη διαπίστωση προβλεπομένων από τον Κ.Ο.Κ. παραβάσεων (άρθρο 104 ΚΟΚ)

Περιγραφή

Ο πολίτης προσέφυγε στο Συνήγορο του Πολίτη διαμαρτυρόμενος για το ότι δεν έλαβε βεβαίωση παράβασης υπερβολικής ταχύτητας που κατεγράφη με μηχανικά μέσα, αλλά τη διαβεβαίωση ότι θα κληθεί στο δικαστήριο, και ζήτησε τη θέση της Αρχής επί της νομιμότητας χρήσης τεχνικών μέσων.

Ο Συνήγορος του Πολίτη έθεσε υπ’ όψιν της Δ/νσης Τροχαίας της ΕΛ.ΑΣ τα εξής: (α) ότι η μη χορήγηση πράξης βεβαίωσης παράβασης αμέσως μετά την καταγραφή της ισοδυναμεί με κατάργηση του δικαιώματος προηγούμενης ακρόασης (άρθρο 20 Συντάγματος), συνιστά παράλειψη νόμιμης οφειλόμενης ενέργειας και δεν δίνει το δικαίωμα στον "παραβάτη" να καταβάλλει το πρόστιμο, απαλλασσόμενος από την ποινική δίωξη, (β) ότι προϋπόθεση για τη χρήση τέτοιων μέσων είναι η σχετική προειδοποίηση του κοινού για χρήση και λειτουργία τέτοιων, κάτι το οποίο δεν ίσχυε εν προκειμένω, και ότι είναι απαραίτητη η έκδοση Π.Δ. για τα σχετικά τεχνικά μέσα, κατ’ εφαρμογή της βούλησης του νομοθέτη του άρθρου 104 ΚΟΚ, μη επαρκούσης της έκδοσης ΥΑ.

Συνοδευτικά Αρχεία

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή