Επιστροφή δημοτικών τελών που αχρεωστήτως κατεβλήθησαν για ουδέποτε ηλεκτροδοτηθέντα ακίνητα

Σύνοψη Διαμεσολάβησης: Επιστροφή δημοτικών τελών που αχρεωστήτως κατεβλήθησαν για ουδέποτε ηλεκτροδοτηθέντα ακίνητα

Περιγραφή

Κατασκευαστική εταιρεία εξαναγκάστηκε από δήμο να εξοφλήσει δημοτικά τέλη παρόλο που αυτά αφορούσαν ουδέποτε ηλεκτροδοτηθέντα ακίνητα, προκειμένου να της χορηγηθούν βεβαιώσεις περί μη οφειλής Τ.Α.Π. Μετά από την παρέμβαση του Συνηγόρου, ο δήμος επέστρεψε τα ποσά ως αχρεωστήτως καταβληθέντα.

Συνοδευτικά Αρχεία

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή