ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ "ΠΕΡΙ ΜΗ ΟΦΕΙΛΗΣ ΤΕΛΟΥΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (ΤΑΠ)" ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΤΑ Α΄ ΒΑΘΜΟΥ

ΣΥΝΟΨΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ: Χορήγηση βεβαιώσεων "περί μη οφειλής Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ)" από τους ΟΤΑ Α΄ βαθμού

Συνοδευτικά Αρχεία

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή