ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΧΡΕΩΣΗ ΤΑΠ - ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ

ΠΟΡΙΣΜΑ: Αναδρομική χρέωση ΤΑΠ - Παραγραφή

Περιγραφή

 

Οικοπεδούχοι του Οικοδομικού Συνεταιρισμού Μονίμων Αξιωματικών Ελληνικού Στρατού (ΟΣΜΑΕΣ), ζήτησαν τη διαμεσολάβηση της Αρχής διότι ο Δήμος Μαλεσίνας, με ειδοποιήσεις που έστειλε τον Μάρτιο 2005, τους χρεώνει με ΤΑΠ αναδρομικά από το 1993 επιβάλλοντας μάλιστα επί του συνολικού ποσού το προβλεπόμενο από το νόμο πρόστιμο που ανέρχεται στο διπλάσιο του οφειλόμενου τέλους.

 

Η Αρχή, τόσο εγγράφως όσο και κατά την επιτόπου συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες και τον Δήμαρχο Μαλεσίνας, διατύπωσε την άποψη ότι η βεβαίωση των τελών και των αντίστοιχων προστίμων, στην οποία προέβησαν οι υπηρεσίες του Δήμου Μαλεσίνας μέσα στο 2005 αναδρομικά από το 1993, δεν είναι σύννομη καθώς μέσα στο έτος αυτό (2005) μπορούσαν να βεβαιωθούν μόνο τα τέλη της τελευταίας 5ετίας, δηλ. από 2000 και μετά, ενώ τα τέλη των προηγουμένων ετών, από 1993 μέχρι και 1999, έχουν παραγραφεί.

Επίσης το πρόστιμο για τη μη υποβολή δήλωσης ΤΑΠ θα έπρεπε να υπολογιστεί και αυτό μόνο επί του ποσού του ΤΑΠ της τελευταίας 5ετίας. Ζήτησε δε από τον Δήμο να ακυρώσει τις ατομικές ειδοποιήσεις που είχε στείλει

στους υπόχρεους με την αναδρομική από το 1993 χρέωση και να εκδώσει νέες υπολογίζοντας το ΤΑΠ μόνο της τελευταίας 5ετίας και επιβάλλοντας το ανάλογο πρόστιμο.

 

Ο Δήμος Μαλεσίνας με έγγραφό του αρνήθηκε να συμμορφωθεί με τις προτάσεις της Αρχής. Μετά από αυτό συντάχθηκε το 7590/9489/9808/9540/9225/2005/2/2-8-2006 πόρισμα.

 

Εξέλιξη : Ο Γεν. Γραμ. Περιφέρειας Στ. Ελλάδας με έγγραφό του από 24-8-2006 καλεί τον Δήμο Μαλεσίνας να προβεί άμεσα στις οφειλόμενες ενέργειες όπως αυτές διατυπώνονται στο πόρισμα του ΣτΠ.

Συνοδευτικά Αρχεία

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή