Ο Συνήγορος του Πολίτη και η εξυπηρέτηση του πολίτη από τις υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών

Ο Συνήγορος του Πολίτη και η εξυπηρέτηση του πολίτη από τις υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών

Ο Συνήγορος του Πολίτη συμμετείχε στην εκπόνηση του εγχειριδίου «Η εξυπηρέτηση του πολίτη από το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών», που εκδόθηκε τον Μάρτιο 2005, αποτυπώνοντας την εμπειρία που αποκόμισε από τη συνεργασία του με το υπουργείο κατά το χειρισμό υποθέσεων

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή