Συμμετοχή του Συνηγόρου του Πολίτη στην Κεντρική Επιτροπή Απλούστευσης Διαδικασιών

Συμμετοχή του Συνηγόρου του Πολίτη στην Κεντρική Επιτροπή Απλούστευσης Διαδικασιών

Ο Συνήγορος του Πολίτη συμμετέχει στην Κεντρική Επιτροπή Απλούστευσης Διαδικασιών που συστάθηκε τον Δεκέμβριο 2004 στη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του υπουργείου Εσωτερικών. Κύριο έργο τής Επιτροπής είναι η απλούστευση περίπλοκων και πολύπλοκων νομοθετικών και διοικητικών διαδικασιών που δημιουργούν πρόσθετα οικονομικά, διοικητικά και κοινωνικά βάρη στους πολίτες και τις επιχειρήσεις

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή