Συνάντηση εργασίας για την αστική ευθύνη των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Συνάντηση εργασίας για την αστική ευθύνη των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Στις 24/6/2004, ειδικοί επιστήμονες του Συνηγόρου του Πολίτη συναντήθηκαν με αντιπροσωπεία της ΚΕΔΚΕ και της ΕΝΑΕ στο πλαίσιο της εκπόνησης της ειδικής έκθεσης με τίτλο «Αστική ευθύνη των ΟΤΑ – η περίπτωση υλικών ζημιών σε οχήματα από ανωμαλίες του οδοστρώματος ή άλλες παρεμφερείς αιτίες». Σκοπός της συνάντησης ήταν η ανάδειξη του προβλήματος και η αναζήτηση εξωδικαστικών τρόπων επίλυσης των διαφορών που ανακύπτουν

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή