Δεκτές οι προτάσεις του Συνηγόρου για το χρόνο εξέτασης της εκπλήρωσης στρατιωτικών υποχρεώσεων για διορισμό στο Δημόσιο

Δεκτές οι προτάσεις του Συνηγόρου για το χρόνο εξέτασης της εκπλήρωσης στρατιωτικών υποχρεώσεων για διορισμό στο Δημόσιο

Την ικανοποίησή του για την υιοθέτηση των προτάσεών του σχετικά με τον χρόνο εξέτασης της εκπλήρωσης στρατιωτικών υποχρεώσεων για διορισμό στο Δημόσιο εκφράζει ο Συνήγορος του Πολίτη. Η νέα διάταξη που περιλαμβάνεται στον νόμο 4440/2016 προβλέπει ρητά ότι η μη εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων αποτελεί κώλυμα διορισμού, εφόσον αυτή συντρέχει κατά το χρόνο διορισμού του υπαλλήλου και όχι νωρίτερα, κατά το χρόνο υποβολή της αίτησης υποψηφιότητας. 
 
Ο Συνήγορος του Πολίτη είχε ασχοληθεί με το ζήτημα στο πλαίσιο εξέτασης αναφορών πολιτών σχετικά με την υποχρέωση προσκόμισης πιστοποιητικού στρατολογικής κατάστασης κατά το χρόνο υποβολής της υποψηφιότητάς τους για διορισμό στο Δημόσιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα.
 
Η Ανεξάρτητη Αρχή, λαμβάνοντας υπόψη τη διάρκεια πλήρους θητείας, καθώς και το μέσο χρόνο ολοκλήρωσης της διαδικασίας διορισμού, είχε ζητήσει να εξεταστεί το ενδεχόμενο τροποποίησης του νόμου ως προς το χρόνο υποβολής του πιστοποιητικού στρατολογικής κατάστασης, για λόγους ίσης μεταχείρισης και άρσης των εμποδίων στην εξεύρεση εργασίας στο δημόσιο τομέα. 
 
Με τη ψήφιση του Νόμου 4440/2016 (άρθρο 29) υιοθετήθηκαν οι προτάσεις του Συνηγόρου και οι διατάξεις του σχετικού νομικού πλαισίου πλέον προβλέπουν ρητά ότι η μη εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων αποτελεί κώλυμα διορισμού, εφόσον αυτές δεν έχουν εκπληρωθεί κατά το χρόνο διορισμού του υπαλλήλου.

Συμπληρωματικά Αρχεία

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή