Εφαρμογή διατάξεων του "Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας" σε αιτήματα δημοσίων υπαλλήλων

Εφαρμογή διατάξεων του "Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας" σε αιτήματα δημοσίων υπαλλήλων

Ο Συνήγορος του Πολίτη έχει διαπιστώσει ότι πολύ συχνά παρατηρείται μεγάλη καθυστέρηση ή παράλειψη απάντησης σε αιτήματα που υποβάλλουν δημόσιοι υπάλληλοι στις υπηρεσίες τους, για θέματα σχετικά με την υπηρεσιακή τους κατάσταση. Με επιστολή του προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης διατύπωσε εναλλακτικές προτάσεις για την αντιμετώπιση του ζητήματος. Το Υπουργείο ανταποκρίθηκε θετικά με την έκδοση σχετικής εγκυκλίου.

Συμπληρωματικά Αρχεία

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή