Χορήγηση Αποδεικτικού Ενημερότητας σε μέλη οργάνου εκκαθάρισης Ν.Π.Ι.Δ. μετά από παρέμβαση του Συνηγόρου

Χορήγηση Αποδεικτικού Ενημερότητας σε μέλη οργάνου εκκαθάρισης Ν.Π.Ι.Δ. μετά από παρέμβαση του Συνηγόρου

Περιγραφή

Μετά από παρέμβαση του Συνηγόρου και τη συνακόλουθη Γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ., χορηγήθηκε αποδεικτικό ενημερότητας στα μέλη οργάνου εκκαθάρισης Ν.Π.Ι.Δ., τα οποία το στερούνταν επειδή θεωρήθηκε ότι ευθύνονται για την καταβολή των οφειλών του υπό εκκαθάριση νομικού προσώπου.

Συνοδευτικά Αρχεία

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή