ΜΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΖΗΜΙΩΝ (ΣΕ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ, ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ) ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ

ΠΟΡΙΣΜΑ: Μη επιχορήγηση ζημιών (σε εμπορεύματα, πρώτες ύλες, επαγγελματικό εξοπλισμό) που προκλήθηκαν από πλημμύρες

Περιγραφή

Πολίτες προσέφυγαν στην Αρχή διαμαρτυρόμενοι για την μη χορήγηση αποζημιώσεων για ζημιές που προκλήθηκαν σε εμπορεύματά τους από την πλημμύρα της 3-9-2002 σε συγκεκριμένες περιοχές της Αττικής.

Όπως προέκυψε από τη διερεύνηση της υπόθεσης, η μη καταβολή της προβλεπόμενης κρατικής οικονομικής ενίσχυσης οφειλόταν σε κενό του νομοθετικού πλαισίου που ρυθμίζει τα ειδικότερα ζητήματα αποκατάστασης ζημιών και καταβολής επιχορηγήσεων για ζημιές από σεισμούς, πλημμύρες και λοιπές θεομηνίες στην περίπτωση που δεν έχουν πληγεί κτήρια. Συγκεκριμένα, δεν είχε εκδοθεί (παρά την παρέλευση επτά (7) τουλάχιστον ετών από την ψήφιση του νόμου) η προβλεπόμενη από το Ν. 2459/1997, άρθρο 36, παρ. 5 Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας & Οικονομικών, βάσει της οποίας θα καθίστατο δυνατή στη συνέχεια η έκδοση Κ.Υ.Α. του Ν. 2576/1998, άρθρο 10, περί οριοθέτησης της πληγείσας περιοχής και καθορισμού αποζημίωσης / επιχορήγησης.
 
Ο Συνήγορος του Πολίτη πρότεινε στις αρμόδιες υπηρεσίες πρώτον, να εξετάσουν και εξαντλήσουν όλες τις δυνατότητες καταβολής των εγκριθείσων οικονομικών ενισχύσεων και δεύτερον, να προβούν δίχως άλλη καθυστέρηση στην έκδοση της επίμαχης Υ.Α., καθορίζοντας τις διαδικασίες και λεπτομέρειες της εφαρμογής των διατάξεων του εν λόγω άρθρου, έτσι ώστε να καταστεί δυνατή στο εξής η απρόσκοπτη αποζημίωση τυχόν άλλων μελλοντικά πληγέντων. Παράλληλα, πρότεινε να διευρυνθεί το πεδίο εφαρμογής του νόμου ώστε να συμπεριλάβει και ζημιές σε κτήρια που προκαλούνται και από άλλες μορφές φυσικών καταστροφών που απαντώνται συχνά (.όπως χαλαζόπτωση και χιονόπτωση)

Συνοδευτικά Αρχεία

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή