Διαδικασία αξιολόγησης και ενημέρωσης των υποψηφίων σε προγράμματα του ΙΔΕΚΕ

Διαδικασία αξιολόγησης και ενημέρωσης των υποψηφίων σε προγράμματα του ΙΔΕΚΕ

Περιγραφή

Σε συνέχεια της υποβολής σειράς αναφορών σχετικών με θέματα αξιολόγησης και ενημέρωσης των υποψηφίων για πρόσληψη σε διάφορα προγράμματα του Ι.Δ.ΕΚ.Ε., διαπιστώθηκε ότι το Ινστιτούτο προέβη σε σειρά ενεργειών οι οποίες δεν συνάδουν με τις αρχές της διαφάνειας, της αντικειμενικότητας και της ίσης μεταχείρισης.

 

Συγκεκριμένα διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα:

α) αυθαίρετη παράκαμψη της διαδικασίας συνέντευξης παρά τη σχετική ρητή πρόβλεψη σε προκήρυξη,

β) μη επαρκής τρόπος ενημέρωσης των υποψηφίων για την πρόσκλησή τους σε συνέντευξη και

γ) πρόσληψη υποψηφίου πριν από την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξέτασης των ενστάσεων.

 

Κατόπιν αδυναμίας του Ι.Δ.ΕΚ.Ε. να απαντήσει αιτιολογημένα και επί της ουσίας στις σχετικές επισημάνσεις της Αρχής, ο Συνήγορος του Πολίτη απηύθυνε το πόρισμα αυτό στο ΥΠ.Ε.Π.Θ. προκειμένου να υπάρξει παρέμβαση του Υπουργείου και να προληφθούν παρόμοια προβλήματα σε μελλοντικά προγράμματα

Συνοδευτικά Αρχεία

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή