Παρέμβαση του Συνηγόρου για επανεξέταση της ανάκλησης απόφασης πρόσληψης

Σύνοψη Διαμεσολάβησης: Παρέμβαση του Συνηγόρου για επανεξέταση της ανάκλησης απόφασης πρόσληψης λόγω μη υποβολής πιστοποιητικού επικυρωμένου από δικηγόρο

Περιγραφή

Ο Συνήγορος του Πολίτη ζήτησε από την αρμόδια υπηρεσία την επανεξέταση της ανακλητικής απόφασης πρόσληψης λόγω μη υποβολής επικυρωμένου πιστοποιητικού από δικηγόρο δεδομένου ότι στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο και τις σχετικές οδηγίες δεν περιλαμβανόταν ρητά αυτή η προϋπόθεση.

Συνοδευτικά Αρχεία

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή