Μεγάλη και αδικαιολόγητη καθυστέρηση στην πληρωμή δικαιούχων προγράμματος ΟΑΕΔ

Μεγάλη και αδικαιολόγητη καθυστέρηση στην πληρωμή δικαιούχων προγράμματος ΟΑΕΔ

Περιγραφή

Πολίτης κατήγγειλε στον Συνήγορο την μεγάλη καθυστέρηση στην πληρωμή της από τη συμμετοχή της σε πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων ΟΑΕΔ-ΛΑΕΚ 1-25. Συγκεκριμένα, ενώ το πρόγραμμα υλοποιήθηκε τον Νοέμβριο του 2011, χρειάστηκαν αλλεπάλληλες παρεμβάσεις της Αρχής ώστε η ενδιαφερόμενη τελικώς να πληρωθεί τον Οκτώβριο του 2013, δηλαδή μετά από 2 χρόνια, για ένα πρόγραμμα διάρκειας μόλις 50 ωρών.
Ο Συνήγορος του Πολίτη διαπίστωσε ότι οι συμμετέχοντες σε αυτά τα προγράμματα κατάρτισης βρίσκονται απέναντι σε μια δαιδαλώδη διαδικασία και ανάμεσα σε διαφορετικούς φορείς οι οποίοι συχνά τους δίνουν αποκλίνουσες εξηγήσεις για τους λόγους καθυστέρησης της πληρωμής τους. Ο Συνήγορος οφείλει να επισημάνει ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς οφείλουν να αποδίδουν μεγαλύτερη προσοχή στην άμεση αποζημίωση των δικαιούχων.

Συνοδευτικά Αρχεία

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή