Εφαρμογή δικαστικής απόφασης από Δήμο, μετά από παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη

Εφαρμογή δικαστικής απόφασης από Δήμο, μετά από παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη

Περιγραφή

Δήμος της Αττικής δεν εκτελούσε δικαστική απόφαση υπέρ εργαζόμενου σε αυτόν λόγω άρνησης του τελευταίου να παραιτηθεί από κάθε τυχόν οικονομική αξίωση που θα μπορούσε να στηριχθεί στην δικαστική αυτή απόφαση. Κατόπιν παρέμβασης του Συνηγόρου, ο Δήμος συμμορφώθηκε πλήρως με τη δικαστική απόφαση χωρίς καμία αίρεση ή προϋπόθεση.

Συνοδευτικά Αρχεία

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή