Τέλη χρήσεως μηχανημάτων έργων

Τέλη χρήσεως μηχανημάτων έργων

Περιγραφή

Λανθασμένες χρεώσεις ΤΧΜΕ σε μη υπόχρεους-Υποχρεώσεις που δεν ελέγχονταν από τις αρμόδιες υπηρεσίες και είχαν πρακτικά ατονήσει


Προβλήματα: Προσβολή της αρχής της προαστατευόμενης εμπιστοσύνης του πολίτη προς τη διοίκηση - Ελαττώματα στη γνωστοποίηση και στη βεβαίωση των ΤΧΜΕ και στη διαδικασία είσπραξης – Δυσχέρεια στην απόδειξη μεταβίβασης της κυριότητας, καταστροφής, διάλυσης κλπ. –Πλημμελής ενημέρωση εκ μέρους των αρμοδίων υπηρεσιών για τις απαιτούμενες ενέργειες.


Προτάσεις: Δεν απαιτείται αλλαγή στο νομοθετικό πλαίσιο αλλά επεμβάσεις στην πρακτική των υπηρεσιών.

Συνοδευτικά Αρχεία

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή