Εξαίρεση του μαθητικού επιδόματος από κατάσχεση ή συμψηφισμό λόγω οφειλών

Εξαίρεση του μαθητικού επιδόματος από κατάσχεση ή συμψηφισμό λόγω οφειλών

Περιγραφή

Πολίτες κατήγγειλαν στο Συνήγορο την κατάσχεση ή τον συμψηφισμό του μαθητικού επιδόματος, που δικαιούνται ως οικογένειες χαμηλών εισοδημάτων με τέκνα στην υποχρεωτική εκπαίδευση, εξαιτίας ληξιπρόθεσμων οφειλών τους προς το Ελληνικό Δημόσιο ή τρίτους. Ο Συνήγορος επισήμανε ότι η εισοδηματική ενίσχυση των γονέων με τέκνα στην υποχρεωτική δημόσια εκπαίδευση δίνεται με σαφή στόχο την αποφυγή της σχολικής διαρροής και υποστήριξε ότι θα έπρεπε να οριστεί ρητά πως δεν κατάσχεται ούτε συμψηφίζεται.
Η Αρχή εκφράζει την ικανοποίησή της για το γεγονός ότι με το νόμο 4413/2016 ορίστηκε πλέον ότι το μαθητικό επίδομα δεν κατάσχεται, χορηγείται ολόκληρο χωρίς καμία κράτηση υπέρ του Δημοσίου ή τρίτου και δεν υπόκειται σε φορολογία.

Συνοδευτικά Αρχεία

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή