Ο Δήμος Δελφών τροποποιεί τον Κανονισμό Ύδρευσης και αλλάζει τον τρόπο χρέωσης αποχέτευσης στις περιπτώσεις διαρροών

Ο Δήμος Δελφών τροποποιεί τον Κανονισμό Ύδρευσης και αλλάζει τον τρόπο χρέωσης αποχέτευσης στις περιπτώσεις διαρροών

Περιγραφή

Με αφορμή τη διερεύνηση συγκεκριμένης αναφοράς, ο Συνήγορος επεσήμανε προς τις υπηρεσίες του Δήμου Δελφών ότι, εφόσον δεν επιβαρύνεται το δίκτυο αποχέτευσης από διαρροές ύδατος, η χρέωση όλου του ποσού για αποχέτευση εγείρει ζήτημα νομιμότητας, αφού το ποσό που θα εισπράττεται δεν αντιπροσωπεύει καμία ανταποδοτική ή άλλου είδους δαπάνη. Ως εκ τούτου, πρότεινε την αλλαγή του τρόπου υπολογισμού των χρεώσεων αποχέτευσης σε αντίστοιχες περιπτώσεις.

Συνοδευτικά Αρχεία

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή