Οι δημόσιες υπηρεσίες οφείλουν να τηρούν τις προθεσμίες που θέτει ο νόμος για την επικοινωνία τους με τους πολίτες

Πόρισμα: Οι δημόσιες υπηρεσίες οφείλουν να τηρούν τις προθεσμίες που θέτει ο νόμος για την επικοινωνία τους με τους πολίτες

Περιγραφή

Πολίτης κατήγγειλε τον αποκλεισμό του από το πρόγραμμα "ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ" της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας επειδή υπέβαλε την ερευνητική του πρόταση την 29η Ιουνίου 2012 στις 14:00 μμ, ενώ η πλατφόρμα υποβολής είχε κλείσει στις 11:59 πμ.
Ο Συνήγορος του Πολίτη διαπίστωσε ότι ο συγκεκριμένος όρος της προκήρυξης, ο οποίος επέβαλε την υποβολή των ερευνητικών προτάσεων έως τις 11:59 δήλης ημέρας, δεν βρίσκει έρεισμα στο υφιστάμενο νομικό πλαίσιο με συνέπεια να εγείρονται ζητήματα ως προς τη διαφάνεια της διαδικασίας.
Σε πόρισμά του, που απηύθυνε στον τότε Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, τόνισε:
Α) Όπως προκύπτει από το νομικό πλαίσιο που διέπει τον υπολογισμό των προθεσμιών από τη δημόσια διοίκηση, η προθεσμία για την λήψη αιτήματος που αποστέλλεται ηλεκτρονικά εκτείνεται μέχρι την δωδεκάτη νυχτερινή ώρα Ελλάδας της ημέρας κατά την οποία παρέρχεται η προθεσμία. Συνεπώς, η ΓΓΕΤ όφειλε να ορίσει ως χρόνο υποβολής των προτάσεων για το πρόγραμμα τις 24:00 μμ της τελευταίας ημέρας υποβολής των προτάσεων αντί τις 11:59 πμ.
Β) Σύμφωνα με τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, οι προθεσμίες εντός των οποίων οφείλουν να ενεργούν οι πολίτες είναι αποκλειστικές και συνεπώς η πάροδος τους έχει ως αποτέλεσμα η υπηρεσία να καθίσταται αναρμόδια για την εξέταση του αιτήματος που υποβάλλουν. Στην περίπτωση του ενδιαφερόμενου, ο προσδιορισμός του χρόνου λήξης της προθεσμίας στις 11:59 πμ είχε ως αποτέλεσμα η ΓΓΕΤ να μην μπορεί να εξετάσει τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν μετά από αυτό το χρονικό σημείο, παρά το ότι η συγκεκριμένη ώρα λήξης της προθεσμίας δεν είναι σύμφωνη με το ισχύον νομικό πλαίσιο.
Τέλος, ζήτησε την επανεξέταση του αποκλεισμoύ όλων όσων υπέβαλαν προτάσεις για το πρόγραμμα "ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ" μετά τις 11:59 πμ έως το πέρας της 29ης Ιουνίου 2012.
Μέχρι σήμερα, δεν έχει υπάρξει ανταπόκριση από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Συνοδευτικά Αρχεία

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή