Ρύθμιση μέγιστου χρόνου εκμίσθωσης κυλικείων δημοσίων σχολείων

Ρύθμιση μέγιστου χρόνου εκμίσθωσης κυλικείων δημοσίων σχολείων

Περιγραφή

Ο Συνήγορος του Πολίτη παρενέβη προς το Υπουργείο Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων, σχετικά με την αναστολή των ανοιχτών πλειοδοτικών διαγωνισμών για την εκμίσθωση σχολικών κυλικείων ακόμη και σε περιπτώσεις στις οποίες οι συμβάσεις μίσθωσης είχαν εξαντλήσει το μέγιστο προβλεπόμενο χρονικό όριο.

Το Υπουργείο προχώρησε στην έκδοση νέας τροποποιητικής υπουργικής απόφασης για τη λειτουργία των κυλικείων, με την οποία, μεταξύ άλλων, διευκρινίζεται ότι οι σχετικές συμβάσεις μίσθωσης ισχύουν για 9 χρόνια, χωρίς τη δυνατότητα καμίας περαιτέρω παράτασης.

Συνοδευτικά Αρχεία

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή