Επιστροφή τελών κυκλοφορίας σε ΑμεΑ βάσει γνωματεύσεων Κ.Ε.Π.Α. που ελήφθησαν υπόψη συνδυαστικά

Σύνοψη Διαμεσολάβησης: Επιστροφή τελών κυκλοφορίας σε ΑμεΑ βάσει γνωματεύσεων Κ.Ε.Π.Α. που ελήφθησαν υπόψη συνδυαστικά

Περιγραφή

Δ.Ο.Υ. αποδέχτηκε συνδυαστικά δυο γνωματεύσεις Κ.Ε.Π.Α. από τις οποίες προέκυπτε το είδος, το ποσοστό και ο χρόνος έναρξης της αναπηρίας πολίτη και του επέστρεψε τα τέλη κυκλοφορίας που τον είχε υποχρεώσει να καταβάλει, παρά το γεγονός ότι είχε δικαίωμα απαλλαγής.

Συνοδευτικά Αρχεία

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή