Η ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΓΙΑ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΤΟΥ ΡΥΠΟΓΟΝΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ΠΟΡΙΣΜΑ: Η επιβολή προστίμου για εκπομπές καυσαερίων σε βάρος του οδηγού και όχι του ιδιοκτήτη του ρυπογόνου αυτοκινήτου

Περιγραφή

Σύμφωνα με το ΠΔ 363/1995 άρθρο 4, σε περίπτωση μη καταβολής του προστίμου, λόγω κακής συντήρησης του κινητήρα οχήματος, αυτό βεβαιώνεται ταμειακά σε βάρος του οδηγού και όχι του ιδιοκτήτη του ρυπογόνου οχήματος. – Πρόβλημα : προδήλως άδικη αλλά και  αντισυνταγματική διάταξη στο βαθμό που εισάγει την ειδική (για την καταβολή του διοικητικού προστίμου) αντικειμενική ευθύνη οδηγού οχήματος για πράξεις ή παραλείψεις τρίτων (των ιδιοκτητών) που όμως είναι και παραμένουν οι μόνοι κατά νόμο υπεύθυνοι για τη συντήρηση του οχήματος. Πρόταση :   άμεση κατάργηση του άρθρου 4 του ΠΔ 363/95 και την αντικατάσταση του με ρύθμιση που θα καθιστά τον ιδιοκτήτη οχήματος αποκλειστικά υπεύθυνο για την καταβολή διοικητικών προστίμων που αφορούν την παραβίαση των κανόνων συντήρησης οχημάτων. Το ρυπογόνο όχημα πρέπει εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος να καλείται για τεχνικό έλεγχο.

Συνοδευτικά Αρχεία

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή