Έκδοση Πράξεων Βεβαίωσης Παράβασης και επιβολή προστίμων Κ.Ο.Κ. από το Δήμο Καστοριάς, χωρίς νόμιμη αρμοδιότητα

Έκδοση Πράξεων Βεβαίωσης Παράβασης και επιβολή προστίμων Κ.Ο.Κ. από το Δήμο Καστοριάς, χωρίς νόμιμη αρμοδιότητα, κατά το διάστημα κατάργησης της Δημοτικής Αστυνομίας

Περιγραφή

Ο Συνήγορος διαπίστωσε ότι κατά την περίοδο από 23/9/2013 έως και 31/3/2014, κατά την οποία εκδόθηκαν κλήσεις σε βάρος πολίτη, οι υπάλληλοι του Δήμου Καστοριάς δεν είχαν τη σχετική αρμοδιότητα. Κατόπιν τούτου, ο Δήμος προέβη στην επιστροφή του προστίμου που είχε καταβάλει ο πολίτης, διέγραψε τα λοιπά πρόστιμα που είχαν βεβαιωθεί στο ΑΦΜ του και δεν βεβαίωσε πρόστιμα σε βάρος άλλων πολιτών για παραβάσεις που τελέστηκαν την προαναφερόμενη περίοδο.

Συνοδευτικά Αρχεία

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή