Έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης για τη χορήγηση στεγαστικού επιδόματος φοιτητών

Έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης για τη χορήγηση στεγαστικού επιδόματος φοιτητών

Περιγραφή

Μετά από παρέμβαση του Συνηγόρου, εκδόθηκε Κοινή Υπουργική Απόφαση με την οποία καθορίζεται η διαδικασία, τα δικαιολογητικά και οι αρμόδιοι φορείς για τη χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος στους φοιτητές των ιδρυμάτων της Ανώτατης Εκπαίδευσης. Είναι σημαντικό ότι η ΚΥΑ προβλέπει μεταξύ άλλων, τη δυνατότητα των δικαιούχων για πρόσβαση στην ηλεκτρονική εφαρμογή υποβολής αίτησης στεγαστικού επιδόματος, μέσω του συστήματος TAXIS της Γ.Γ.Π.Σ., με στοιχεία εισόδου αυτά που διαθέτουν στο TAXIS, προκειμένου να παρακολουθούν την τρέχουσα κατάσταση αξιολόγησης της αίτησής τους.

Συνοδευτικά Αρχεία

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή