Διόρθωση εμβαδού ακινήτου με υπεύθυνη δήλωση αντί του συμβολαίου ιδιοκτησίας που απαιτούσε ο Δήμος Θεσσαλονίκης

Σύνοψη Διαμεσολάβησης: Eπιτυχής παρέμβαση του Συνηγόρου σε υπόθεση κατά την οποία, ο Δήμος Θεσσαλονίκης, για τη διόρθωση εμβαδού διαμερίσματος, απαιτούσε την προσκόμιση συμβολαίου ιδιοκτησίας, αντί υπεύθυνης δήλωσης

Συνοδευτικά Αρχεία

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή