ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΚΑΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΕΞΑΙΡΕΤΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

ΠΟΡΙΣΜΑ: Κατάταξη στις σχολές Αστυφυλάκων και Πυροσβεστών που διακρίνονται για εξαίρετες πράξεις

Περιγραφή

Ο Συνήγορος του Πολίτη εξέτασε την αναφορά της κυρίας Ι.-Μ Α., η οποία υπέβαλε αίτηση στην αρμόδια υπηρεσία του Πυροσβεστικού Σώματος, προκειμένου να εισαχθεί καθ’ υπέρβαση στη Σχολή Πυροσβεστών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν. 2800/2000 «Όποιος συμμετέχει ενεργά στην καταδίωξη ή σύλληψη δραστών ……ή σε επιχείρηση του Πυροσβεστικού Σώματος προς κατάσβεση πυρκαγιάς ή διάσωση κινδυνευόντων προσώπων, εκθέτοντας αποδεδειγμένα τη ζωή του σε κίνδυνο, εισάγεται καθ’ υπέρβαση και χωρίς εξετάσεις, μετά από αίτησή του, στη Σχολή …… Πυροσβεστών, εφόσον διαθέτει τα προβλεπόμενα από τις οικείες διατάξεις προσόντα, πλην του αναστήματος».

Προκειμένου να εξετασθεί από τη διοίκηση το αίτημα της κυρίας Ι-Μ Α., ζητήθηκε γνωμοδότηση από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους αναφορικά με το εάν και κατά πόσο η έκθεση της ζωής ιδιώτου εθελόντριας πυροσβέστριας σε κίνδυνο κατά τον χρόνο μεταβάσεως προς τον τόπο της πυρκαγιάς συνιστά την κατ’ άρθρο 31 του Ν. 2800/2000 προϋπόθεση ενεργού συμμετοχής σε επιχείρηση του Πυροσβεστικού Σώματος προς κατάσβεση πυρκαγιάς ή διάσωσης κινδυνευόντων προσώπων.

Το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, με ομόφωνη γνώμη του Γ΄ Τμήματός του, δέχθηκε ότι συντρέχουν εν προκειμένω οι προϋποθέσεις της διατάξεως του άρθρου 31 του Ν. 2800/2000.

Το Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος, απαντώντας τόσο στον Συνήγορο του Πολίτη όσο και στην ενδιαφερόμενη ανέφερε ότι «η 91/2005 σχετική γνωμοδότηση του Γ΄ Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους δεν έγινε αποδεκτή από τον κ. Υπουργό Δημόσιας Τάξης».

Κατόπιν των ανωτέρω και δεδομένου ότι ο Συνήγορος του Πολίτη θεωρεί ότι στο πρόσωπο της κυρίας Ι-Μ Α. συντρέχουν όλες οι προϋποθέσεις του άρθρου 31 του Ν. 2800/2000 και πρέπει να εισαχθεί καθ’ υπέρβαση στη Σχολή Πυροσβεστών, εφόσον βέβαια διαθέτει και τα λοιπά προσόντα, που προβλέπουν οι οικείες διατάξεις για την εισαγωγή στη Σχολή, απέστειλε πόρισμα υπόψη του αρμόδιου Υπουργού Δημόσιας Τάξης.

Συνοδευτικά Αρχεία

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή