Διαδικασία αφαίρεσης ερασιτεχνικής άδειας αλιείας

Διαδικασία αφαίρεσης ερασιτεχνικής άδειας αλιείας

Περιγραφή

  Στο Συνήγορο του Πολίτη περιήλθε αναφορά του κ. Ι.Σ, στην οποία εκφράζονται οι επιφυλάξεις του, σχετικά με τη νομιμότητα της αρ. 35/2004 απόφασης της Λιμενικής Αρχής Μύρινας Λήμνου, με την οποία του επιβλήθηκαν διοικητικές ποινές λόγω παράβασης κοινοτικής νομοθεσίας περί αλιείας.

Ειδικότερα, ο ανωτέρω πολίτης εκφράζει την ένστασή του σε ό,τι αφορά στη διατύπωση και εφαρμογή της διάταξης της περ. 1 α της παρ. 2 του άρθρου 9 του Ν. 2040/92, στην οποία ορίζεται ότι, οι παραβάτες των διατάξεων που καθορίζουν το ελάχιστο επιτρεπόμενο να αλιευθεί μέγεθος ψαριών, τιμωρούνται με χρηματικό πρόστιμο και με αφαίρεση της ατομικής άδειας αλιείας του κυβερνήτη καθώς και της άδειας αλιείας του σκάφους με το οποίο πραγματοποιήθηκε η παράβαση. Ο πολίτης διαμαρτύρεται, διότι αλίευε ερασιτεχνικά χωρίς να διαθέτει σκάφος.

Επιπλέον, αναφέρεται στη μεγάλη χρονική καθυστέρηση εξέτασης της προσφυγής του από το Συμβούλιο Αλιείας.

 

Ο Συνήγορος του Πολίτη συνέταξε το με Α.Π. 1891/05.2.3/14-6-06 Πόρισμά του, με το οποίο διαπίστωσε:

- την αναγκαιότητα κάλυψης με νομοθετική ρύθμιση του «κενού νόμου» της παρ. 2.1 του άρθρου 9 του Ν. 2040/92, έτσι ώστε να μην επιδέχεται αμφισβητήσεως και να μην υπάρχει ανάγκη ερμηνείας του όρου «κυβερνήτης».

- το γεγονός ότι, δεν έχει εκδοθεί το κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 9 παρ. 2.5 του Ν. 2040/92 Προεδρικό Διάταγμα, με αποτέλεσμα να μην έχουν συσταθεί και λειτουργήσει τα τριμελή Συμβούλια Εκδίκασης Αλιευτικών Προσφυγών (ΣΕΑΠ), τα οποία ορίζεται να έχουν ως έργο την εκδίκαση σε πρώτο βαθμό των προσφυγών κατά αποφάσεων που επιβάλλουν χρηματικές ποινές για αλιευτικές παραβάσεις του ν.δ. 420/1970 και του ν. 1740/1987

- την εκτεταμένη χρονική καθυστέρηση στην εκδίκαση των ενδικοφανών προσφυγών που εκκρεμούν επί μακρόν στο Συμβούλιο Αλιείας ή  στην Επιτροπή Εκδίκασης Αλιευτικών Προσφυγών.

 

Το ανωτέρω Πόρισμα διαβιβάστηκε στον αρμόδιο Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων από τον οποίο ζητήθηκε να εξετάσει τη δυνατότητα τροποποίησης της διάταξης της παρ. 2.1 α του άρθρου 9 του Ν. 2040/92,   να αξιοποιήσει τη δυνατότητα έκδοσης Π.Δ/τος που ορίζεται στην παρ. 2.5 του άρθρου 9 του Ν. 2040/92, καθώς επίσης να ασκήσει την παρέμβασή του, ώστε οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου να προβούν, το ταχύτερο δυνατόν, σε εξεύρεση λύσης επί του θέματος της εκδίκασης των εκκρεμουσών ενδικοφανών προσφυγών.

 

Συνοδευτικά Αρχεία

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή