Χορήγηση εμπιστευτικής έκθεσης ελέγχου μελέτης δημόσιου έργου σε ανάδοχο

Χορήγηση εμπιστευτικής έκθεσης ελέγχου μελέτης δημόσιου έργου σε ανάδοχο

Περιγραφή

Ανάδοχος μελέτης δημόσιου έργου ζήτησε τη διενέργεια ελέγχου νομιμότητας συγκεκριμένων διαδικαστικών σταδίων που ακολούθησαν την αναδοχή.
Στη συνέχεια, ο ανάδοχος ζήτησε την παρέμβαση του Συνηγόρου γιατί το αίτημά του για χορήγηση αντιγράφου του ελέγχου, που τελικά διενεργήθηκε, απορρίφθηκε από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Οικονομικών, με την αιτιολογία ότι η μελέτη είναι «εμπιστευτική» και ως εκ τούτου δεν νομιμοποιείται να λάβει γνώση.
Ο Συνήγορος του Πολίτη επισήμανε ότι το δικαίωμα γνώσης των διοικητικών εγγράφων κατοχυρώνεται πρωτίστως από το Σύνταγμα και παρέχει τη δυνατότητα στους πολίτες να αμφισβητήσουν την διοικητική ενέργεια που τους αφορά. Επίσης υπογράμμισε ότι το δικαίωμα αυτό αντιστοιχεί σε υποχρέωση της διοίκησης, η οποία οφείλει να διευκολύνει την άσκησή του και μόνο με την επίκληση ρητής διάταξης νόμου μπορεί να αρνείται την ικανοποίησή του. Στην προκειμένη περίπτωση, όμως, η άρνηση της υπηρεσίας ήταν ουσιαστικά αναιτιολόγητη, καθώς δεν αναφέρονταν σε συγκεκριμένες διατάξεις που θα δικαιολογούσαν την απόρριψη του αιτήματος του αναδόχου, και συνεπώς ερχόταν σε ευθεία αντίθεση με τις σχετικές προβλέψεις του νόμου. Τέλος, ο Συνήγορος υποστήριξε ότι ο ανάδοχος σαφώς νομιμοποιούνταν να λάβει γνώση του περιεχομένου της έκθεσης ελέγχου.
Οι προτάσεις της Αρχής έγιναν αποδεκτές και ο ενδιαφερόμενος έλαβε πλήρες αντίγραφο της επίμαχης έκθεσης ελέγχου.

Συνοδευτικά Αρχεία

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή