Μη ανάρτηση Βεβαιώσεων Αποδοχών στο TAXISnet ωφελουμένων προγράμματος ΟΑΕΔ

Σύνοψη Διαμεσολάβησης: Μη ανάρτηση Βεβαιώσεων Αποδοχών στο TAXISnet ωφελουμένων προγράμματος ΟΑΕΔ

Περιγραφή

Ο Συνήγορος του Πολίτη παρενέβη προκειμένου να αποδοθεί σε ωφελούμενους του ΟΑΕΔ ο φόρος μισθωτών uπηρεσιών και να αναρτηθούν οι βεβαιώσεις αποδοχών τους στο TAXISnet.

Συνοδευτικά Αρχεία

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή