Καταβολή αμοιβής ύψους 33.000 ευρώ σε κατασκευαστή δημοσίου έργου

Σύνοψη Διαμεσολάβησης: Καταβολή αμοιβής ύψους 33.000 ευρώ σε κατασκευαστή δημοσίου έργου

Περιγραφή

Κατόπιν παρέμβασης του Συνηγόρου, κατέστη δυνατή η καταβολή οφειλόμενης αμοιβής σε εργολάβο, ύψους 33.000 ευρώ, για την εκτέλεση τεχνικού έργου σε δήμο της χώρας.

Συνοδευτικά Αρχεία

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή