Αναγνώριση εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας σε δημόσια σχολεία κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Αναγνώριση εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας σε δημόσια σχολεία κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μετά από παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη

Περιγραφή

Θετική εξέλιξη που εναρμονίζει το ελληνικό θεσμικό πλαίσιο με το ευρωπαϊκό δίκαιο και διευκολύνει την ελεύθερη κυκλοφορία εργαζομένων αποτελεί το νέο πλαίσιο αναγνώρισης της προϋπηρεσίας εκπαιδευτικών σε δημόσια σχολεία κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μετά από παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη αναγνωρίζεται πλέον ως προϋπηρεσία και ο χρόνος διδασκαλίας πριν από την αναγνώριση του σχετικού τίτλου σπουδών ή των επαγγελματικών προσόντων από τις ελληνικές αρχές (ΔΟΑΤΑΠ, ΣΑΕΠ).

Συνοδευτικά Αρχεία

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή