ΑΘΕΜΙΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΑΕΡΟΛΕΣΧΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ

ΠΟΡΙΣΜΑ: Αθέμιτος Ανταγωνισμός και Διακριτική Μεταχείριση μεταξύ των αερολεσχών και των σχολών εκπαίδευσης χειριστών αεροσκαφών

Περιγραφή

Με αφορμή αναφορά ιδιωτικής σχολής εκπαίδευσης χειριστών αεροσκαφών, ο ΣτΠ εξέτασε το ζήτημα του αθέμιτου ανταγωνισμού και της διακριτικής μεταχείρισης εις βάρος των σχολών αυτών έναντι των αερολεσχών, όσον αφορά σε χώρους εγκατάστασης και λειτουργίας, καθώς και θέματα οικονομικής φύσεως.
 Από τη διερεύνηση της υπόθεσης διαπιστώθηκε η ύπαρξη κακοδιοίκησης σε ενέργειες και παραλείψεις της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) σχετικά με:
α) την έλλειψη κλιμακίου ελέγχου σε μόνιμη βάση στο αεροδρόμιο Τατοϊου και τη μη διασφάλιση προϋποθέσεων ελέγχου ασφάλειας των πτητικών μέσων λόγω μη υποβολής και του Γενικού Δηλωτικού αεροναυτιλιακού εγγράφου,
β) την πολυπλοκότητα της διοικητικής διαδικασίας και την έλλειψη συνεργασίας της ΥΠΑ με υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών, για την αντιμετώπιση του φαινομένου της εμπορικής δραστηριότητας που αναπτύσσουν οι αερολέσχες και της μη καταβολής ΦΠΑ από αυτές, και
γ) τη μη εφαρμογή της διατάξεως του άρθρου 5 της Αριθ. Δ3/Α/27984/6973 Υπουργικής Απόφασης, όσον αφορά τη συγκέντρωση όλων των δραστηριοτήτων της Γενικής Αεροπορίας, συμπεριλαμβανομένων των δραστηριοτήτων των αερολεσχών, στο αεροδρόμιο της Πάχης Μεγάρων.
 Ο Συνήγορος του Πολίτη επισήμανε με έγγραφά του προς την ΥΠΑ τα ανωτέρω θέματα, χωρίς ωστόσο να λάβει ουσιαστική απάντηση.
 Ως εκ τούτου, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, προέβη στην σύνταξη Πορίσματος, με θέμα «Αθέμιτος Ανταγωνισμός και Διακριτική Μεταχείριση μεταξύ των αερολεσχών και των εταιριών, σχολών εκπαίδευσης χειριστών αεροσκαφών, στα πλαίσια της Γενικής Αεροπορίας», στο οποίο αναπτύσσεται λεπτομερώς όλη η σχετική προβληματική και το οποίο απέστειλε στον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών και κοινοποίησε στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, και στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.
 Το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών δεν έχει ανταποκριθεί μέχρι στιγμής επισήμως στο Πόρισμα.

Συνοδευτικά Αρχεία

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή