Άρνηση ταξινόμησης φορτηγών ιδιωτικής χρήσης για τις ανάγκες εταιρείας αποκομιδής στερεών αποβλήτων

Πόρισμα: Άρνηση ταξινόμησης φορτηγών ιδιωτικής χρήσης για τις ανάγκες εταιρείας αποκομιδής στερεών αποβλήτων

Περιγραφή

              Ο Συνήγορος του Πολίτη στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του εξέτασε αναφορά εταιρείας με αντικείμενο διαμαρτυρία για την, εκ μέρους των Υπηρεσιών του Υπουργείου Μεταφορών, άρνηση ταξινόμησης Φορτηγών Ιδιωτικής Χρήσης (εφεξής Φ.Ι.Χ.) για την εξυπηρέτηση των λειτουργικών αναγκών της επιχείρησής (συλλογή, μεταφορά και απόρριψη στερεών αποβλήτων στον ΧΥΤΑ Άνω Λιοσίων και μεταφορά ανακυκλώσιμων υλικών σε κατάλληλα αδειοδοτημένες εταιρίες ανακύκλωσης) και για τη συνακόλουθη υποχρέωση της εταιρείας να χρησιμοποιεί Φορτηγά Δημόσιας Χρήσης.

               Μετά την ανταλλαγή απόψεων μεταξύ της Αρχής αφενός και της Διεύθυνσης Εμπορευματικών Μεταφορών του Υπουργείου Μεταφορών, αλλά και  του Γραφείου Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκ. & Άλλων Προϊόντων του ΥΠΕΧΩΔΕ, τόσο εγγράφως όσο και προφορικά, η Αρχή κατέληξε στην υποβολή πορίσματος προς τον Υπουργό Μεταφορών το οποίο κοινοποίησε και στον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ.

Στο πόρισμα διαπιστώνεται η έλλειψη ενός ολοκληρωμένου ρυθμιστικού πλαισίου όσον αφορά τις προϋποθέσεις ταξινόμησης ΦΙΧ για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα. Περιγράφονται, δε, τα ερμηνευτικά και νομοτεχνικά προβλήματα που δημιουργεί η προσπάθεια των Υπηρεσιών του Υπουργείου να αντιμετωπίσουν τα σχετικά θέματα αφενός βάσει διατάξεων που θεσπίσθηκαν για τη ρύθμιση δραστηριοτήτων εντελώς διαφορετικής φύσης και αφετέρου με την εισαγωγή αποσπασματικής ρύθμισης στη σχετική υπουργική απόφαση.

Επισημαίνεται, επίσης, ότι η στάση του Υπουργείου Μεταφορών προκαλεί προσκόμματα στην υλοποίηση του Εθνικού και Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, και εγείρει προβληματισμό όσον αφορά το σεβασμό των συνταγματικών διατάξεων που κατοχυρώνουν την ελευθερία άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας, καθώς και της νομολογίας του Συμβουλίου της Επικρατείας που αποκρούει ρυθμίσεις με καταφανή στόχο την εξυπηρέτηση συντεχνιακών συμφερόντων ορισμένης επαγγελματικής κατηγορίας.

Στον Υπουργό Μεταφορών προτείνεται η έκδοση ερμηνευτικής εγκυκλίου για την αντιμετώπιση του θέματος, μέχρι την οριστική και προσήκουσα ρύθμισή του νομοθετικά, σε συνεργασία και με την αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΕΧΩΔΕ.

 

Συνοδευτικά Αρχεία

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή