Χορήγηση ΑΦΜ σε υπήκοο τρίτης χώρας με βεβαίωση υποβολής αίτησης χορήγησης άδειας διαμονής

Σύνοψη Διαμεσολάβησης: Χορήγηση ΑΦΜ σε υπήκοο τρίτης χώρας με βεβαίωση υποβολής αίτησης χορήγησης άδειας διαμονής

Περιγραφή

Η αρμόδια Δ.Ο.Υ., υιοθετώντας τις επισημάνσεις του Συνηγόρου, επανεξέτασε τα δικαιολογητικά πολίτη τρίτης χώρας και του χορήγησε Α.Φ.Μ. βάσει της βεβαίωσης κατάθεσης της αίτησής του για χορήγηση άδειας διαμονής.

Συνοδευτικά Αρχεία

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή