Εφαρμογή Απόφασης για αναβίωση επιχειρήσεων με εκκρεμότητες τακτοποίησης παγίων στοιχείων, μετά από παρέμβαση του Συνηγόρου

Εφαρμογή Απόφασης Α.Α.Δ.Ε. για την αναβίωση επιχειρήσεων που είχαν εκκρεμότητες τακτοποίησης παγίων στοιχείων, μετά από παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη

Περιγραφή

Μετά από παρέμβαση του Συνηγόρου, η Δ.ΗΛΕ.Δ. προέβη στην έκδοση οδηγιών προς όλες τις Δ.Ο.Υ., για την εφαρμογή της ΠΟΛ 1159/2017 σχετικά με την αναβίωση επιχειρήσεων που είχαν εκκρεμότητες τακτοποίησης παγίων στοιχείων.

Συνοδευτικά Αρχεία

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή