ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΩΣ ΝΕΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΦΟΡΟΥ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΕΠΙ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΛΟΓΩ ΑΓΟΡΑΣ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

ΠΟΡΙΣΜΑ: Απαίτηση προσκομίσεως νέου συμβολαίου για την επιστροφή φόρου μεταβιβάσεως ακινήτου επί απαλλαγής λόγω αγοράς πρώτης κατοικίας

Περιγραφή

       Ο αναφερόμενος αγοραστής ακινήτου, δεν έτυχε της φοροαπαλλαγής λόγω πρώτης κατοικίας, επειδή η αρμόδια Δ.Ο.Υ. εσφαλμένα έκρινε ότι οικόπεδα της συζύγου του καλύπτουν τις στεγαστικές ανάγκες της οικογένειας. Με την υπ’ αρίθμ. 650/2003 απόφασή του το Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών, δικαίωσε τον αναφερόμενο και αναγνώρισε ότι το ποσό του φόρου είχε καταβληθεί αχρεώστητα. Αυτός ζήτησε από την αρμόδια Δ.Ο.Υ την εφαρμογή της δικαστικής απόφασης και την επιστροφή του ποσού. Η Δ.Ο.Υ επικαλέστηκε την υπ’ αρίθμ. 1080792/1428/0013/ΠΟΛ.1162 της 10.7.1989, σύμφωνα με την οποία σε περίπτωση που η απαλλαγή παρέχεται μετά την κατάρτιση του συμβολαίου πρέπει να συντάσσεται συμπληρωματική πράξη του συμβολαίου η οποία να μεταγράφεται και να υποβάλλεται στον προϊστάμενο Δ.Ο.Υ. Με βάση την παραπάνω οδηγία ο Δ.Ο.Υ. αρνήθηκε να εκτελέσει τη δικαστική απόφαση και να επιστρέψει το ποσό του φόρου στον αναφερόμενο.

Ο Συνήγορος του Πολίτη απευθύνθηκε στις αρμόδιες υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ Κηφισιάς, Διεύθυνση Φορολογίας Κεφαλαίου του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών) και ζήτησε την άμεση εφαρμογή της δικαστικής απόφασης. Τόνισε δε στις υπηρεσίες ότι ο στόχος διασφάλισης των συμφερόντων του δημοσίου δεν επιτρέπεται να επιδιώκεται χωρίς κάποιο μέτρο, που απορρέει από μία αίσθηση του τί ζητείται από τον πολίτη και πόσο επαχθές ενδέχεται να είναι αυτό για εκείνον, ιδίως όταν η αρχική καταβολή αχρεωστήτως του φόρου οφείλεται κατά κύριο λόγο σε εσφαλμένη κρίση της διοίκησης. Επιδείχθηκε δεν ότι η απαίτηση της σύνταξης νέας συμβολαιογραφικής πράξης ελάχιστη σημασία θα μπορούσε να έχει για τα συμφέροντα του δημοσίου, εφόσον είχε παρέλθει ήδη η πενταετία, μέσα στην οποία στην οποία ο αγοραστής, που έτυχε φοροαπαλλαγής λόγω πρώτης κατοικίας, δεν θα μπορούσε να μεταβιβάσει ή να συστήσει εμπράγματο δικαίωμα πάνω στο ακίνητο (άρ. 1 παρ. 7 ν. 1078/1980).
Με βάση τα παραπάνω ο Συνήγορος του Πολίτη διαπίστωσε παράβαση της νομιμότητας από την πλευρά των εμπλεκομένων υπηρεσιών και ζήτηση την άμεση εκτέλεση της απόφασης και την ανάκληση της ανωτέρω εγκυκλίου διαταγής.

Συνοδευτικά Αρχεία

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή