Ασάφειες αρμοδιοτήτων, παραλείψεις οριοθέτησης αρχαιολογικού χώρου υπαίτιες για 40μηνη έλλειψη απάντησης σε αίτημα οικοδόμησης

Ασάφειες νομικού περιεχομένου,ζητήματα αρμοδιοτήτων και παραλείψεις οριοθέτησης αρχαιολογικού χώρου, υπαίτιες για 40μηνη καθυστέρηση απάντησης του Υπουργείου Πολιτισμού σε αίτημα οικοδόμησης πλησίον αρχαιολογικού χώρου

Περιγραφή

Σε πολίτη που κατέθεσε αίτημα προσθήκης α΄ ορόφου σε υφιστάμενη - μη αδειοδοτημένη από το Υπουργείο Πολιτισμού οικοδομή κοντά σε κηρυγμένο αρχαιολογικό χώρο χορηγήθηκε οριστική απάντηση εκ μέρους της αρμόδιας ΙΓ Εφορείας Αρχαιοτήτων μετά την πάροδο σαράντα μηνών. Η αρμόδια υπηρεσία επικαλέστηκε ως αίτιο καθυστερήσεων τη νομική φύση της υπόθεσης, αφού τυχόν χορήγηση έγκρισης θα μπορούσε να θεωρηθεί έμμεση νομιμοποίηση της υφιστάμενης οικοδομής που είχε ανεγερθεί κατά παράβαση των αρχαιολογικών διατάξεων. Ο Συνήγορος του Πολίτη διαπίστωσε επιπλέον τη μη τήρηση της ορθής διοικητικής διαδικασίας ως προς τα αποφασιστικά όργανα.

Συνοδευτικά Αρχεία

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή