Χωροθέτηση και λειτουργία ιδιωτικών επιχειρήσεων

Ετήσια Έκθεση 2004: Χωροθέτηση και λειτουργία ιδιωτικών επιχειρήσεων

Περιγραφή

Τα προβλήματα τα οποία προκύπτουν από τη χωροθέτηση, αδειοδότηση και λειτουργία των ιδιωτικών επιχειρήσεων (βιομηχανικών, τουριστικών, κτηνοπτηνοτροφικών κλπ) αναδεικνύονται από τη διερεύνηση μεγάλου αριθμού υποθέσεων που υποβλήθηκαν στο ΣτΠ. Διαπιστώνονται δύο κύριες βασικές αιτίες: ο επισφαλής χαρακτήρας του καθεστώτος χωροθέτησης λόγω ασαφειών του και η μη τήρηση, συχνά, νομίμων διαδικασιών αδειοδότησής τους.

Συνοδευτικά Αρχεία

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή