Η εξασφάλιση δημόσιων χώρων στις ελληνικές πόλεις: θεσμικά εργαλεία και προβλήματα διοικητικής δράσης’

Η εξασφάλιση δημόσιων χώρων στις ελληνικές πόλεις: θεσμικά εργαλεία και προβλήματα διοικητικής δράσης’

Η εξασφάλιση δημόσιων χώρων στις ελληνικές πόλεις: θεσμικά εργαλεία και προβλήματα διοικητικής δράσης’

Το πλαίσιο εφαρμογής των σχεδίων πόλεων και τα θεσμικά εργαλεία απόκτησης γης για την δημιουργία δημόσιων χώρων στις ελληνικές πόλεις παρουσίασε η Βοηθός Συνήγορος κ.Ευαγγελία Μπαλλά σε ημερίδα με θέμα ‘Βιωσιμότητα των Δημόσιων Υπαίθριων Χώρων στην Πόλη’ που διοργανώθηκε στις 22 Φεβρουαρίου 2011 στην Αθήνα στο πλαίσιο του προγράμματος ASPIS για τις βιώσιμες πόλεις. Η Βοηθός Συνήγορος στην εισήγησή της επεσήμανε μεταξύ άλλων ότι τόσο ο μηχανισμός της αυτοαποζημίωσης όσο της εισφοράς σε γη δεν κατέστη δυνατό να καλύψουν τις ανάγκες των σύγχρονων πόλεων σε κοινόχρηστους χώρους, ιδίως σε περιοχές με μεγάλο κατακερματισμό ιδιοκτησίας, με αποτέλεσμα να καθίσταται αναπόφευκτη η  χρήση του επαχθούς μέτρου της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης.
Πρόσθεσε επίσης ότι παρά την εισαγωγή καινοτόμων εργαλείων και πρακτικών στην ελληνική πολεοδομική νομοθεσία (όπως η μεταφορά συντελεστή δόμησης, το δικαίωμα προτίμησης κ.α.) αυτά είτε απέκλιναν από τους αρχικούς τους στόχους είτε δεν εφαρμόστηκαν ποτέ με αποτέλεσμα ο σχεδιασμός να υλοποιείται στην πράξη με τις παραδοσιακές αργές και σύνθετες διαδικασίες που έχουν ως αποτέλεσμα τόσο την επί μακρόν χρόνου δέσμευση των ιδιοκτησιών όσο και την καθυστέρηση απόδοσης δημόσιων χώρων στους πολίτες.


 

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή