Παρέμβαση του Συνηγόρου για τη θέσπιση διακριτού ορίου για το εξασθενές χρώμιο στο πόσιμο νερό

22 Μαρτίου - Παγκόσμια Ημέρα Νερού: Παρέμβαση του Συνηγόρου για τη θέσπιση διακριτού ορίου για το εξασθενές χρώμιο στο πόσιμο νερό

Περιγραφή

Ο Συνήγορος του Πολίτη έχει ασχοληθεί με το σοβαρό ζήτημα των διαπιστωμένα υψηλών τιμών εξασθενούς χρωμίου στο πόσιμο νερό, των περιοχών Ασωπού Βοιωτίας και Μεσσαπίων Ευβοίας και τον ενδεχόμενο κίνδυνο για τη δημόσια υγεία. Έχει εκφράσει την άποψη ότι το Υπουργείο Υγείας επιβάλλεται να προβεί στον καθορισμό συγκεκριμένης παραμετρικής τιμής για το εξασθενές χρώμιο στο πόσιμο νερό, εκφέροντας όλα τα σχετικά επιχειρήματα (Αρχή Προφύλαξης, διεθνής πρακτική, εμφάνιση συγκεντρώσεων σε περιοχές της χώρας). Αντίθετα, το Υπουργείο Υγείας υποστήριξε ότι δεν έχει επαρκή επιστημονικά δεδομένα για τη θέσπιση διακριτού ορίου και πρόκρινε ως μέτρο προστασίας της δημόσιας υγείας την καταγραφή των συγκεντρώσεων του εξασθενούς χρωμίου. Λαμβάνοντας υπόψη και τις πρόσφατες εξελίξεις στην Καλιφόρνια, όπου τέθηκε σε διαβούλευση, το όριο των 10 μg/l εξασθενούς χρωμίου στο πόσιμο νερό, ο Συνήγορος θεωρεί ότι δεν έχουν ληφθεί αποτελεσματικά μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας και εμμένει στις προτάσεις του. Αυτές αφορούν τη θέσπιση, με νομοθετική ρύθμιση, ορίου για το εξασθενές χρώμιο στο πόσιμο νερό, την προτυποποίηση της μεθόδου ανάλυσης του εξασθενούς χρωμίου και την παράλληλη δημοσιοποίηση των στοιχείων των μετρήσεων.

Συνοδευτικά Αρχεία

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή