Πόρισμα λιμένα Πλάκας Λεωνιδίου, Ν. Αρκαδίας

Περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τα έργα επέκτασης μώλου του λιμένα Πλάκας Λεωνιδίου, Ν. Αρκαδίας

Περιγραφή

Ο Συνήγορος του Πολίτη, διερεύνησε τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τα έργα επέκτασης μώλου του λιμένα Πλάκας Λεωνιδίου, Ν. Αρκαδίας. Εξατίας πλημμελούς ΜΠΕ και των ατελειών ή και κατασκευαστικών παραλείψεών του, σημειώθηκε υπερβολική διάβρωση στην έναντι του μώλου δυτική ακτή του λιμένα Λεωνιδίου, με αποτέλεσμα η ακτογραμμή να έχει υπερβεί τη ρυμοτομική γραμμή επηρεάζοντας άμεσα παρακείμενες ιδιοκτησίες, ενώ αντίθετα έχει προκαλέσει υπερβολική προσάμμωση σε άλλο σημείο στο μυχό του όρμου. Μετά τη διερεύνηση διαπιστώθηκε α) Η Μελέτη χωροθέτησης και η ΜΠΕ δεν εξέτασαν λεπτομερώς τις  περιβαλλοντικές επιπτώσεις του έργου, παρά το εντοπισμένο πρόβλημα διάβρωσης/προσάμμωσης, β) Δεν ελήφθη υπόψη το σκεπτικό και η ουσία της προηγούμενης ανάλογης απόφασης 1803/1995 του ΣτΕ, γ) οι υπηρεσίες που έλεγξαν τις περιβαλλοντικές μελέτες και την αδειοδότηση των έργων, όφειλαν να ζητήσουν εξειδικευμένη μελέτη διερεύνησης των φαινομένων διάβρωσης της δυτικής ακτής και προσάμμωσης του μυχού του όρμου Πλάκας Λεωνιδίου, πριν προβούν στην έγκριση της Μελέτης Χωροθέτησης και της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, δ) η Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., η οποία εξέδωσε την εγκριτική  απόφαση χωροθέτησης του έργου, δεν αξιολόγησε επαρκώς τις παρατηρηθείσες περιβαλλοντικές επιπτώσεις, στ) Η επιβολή του όρου 3.9 στην προαναφερθείσα Κ.Υ.Α. έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του έργου και η παραπομπή του θέματος για εξέταση στο πλαίσιο της οριστικής μελέτης, δεν ήταν σύμφωνη με την νομοθεσία και δεν αξιοποίησε τις κατευθύνσεις που απορρέουν από την 1803/1995 απόφαση του ΣτΕ.
Μετά την ολιγόχρονη λειτουργία του έργου (2 χρόνια περίπου), η διάβρωση της δυτικής ακτής του όρμου Πλάκας Λεωνιδίου έχει προωθηθεί ακόμη περισσότερο, ενώ ταυτόχρονα το υλικό διάβρωσης μεταφέρεται στο εσωτερικό του λιμένα, προσαμμώνοντας τον και περιορίζοντας σταδιακά τις δραστηριότητες του, καθώς και αυτές των μονίμων κατοίκων και των λουομένων

Συνοδευτικά Αρχεία

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή