Πρόσβαση σε αντίγραφο Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ)

Σύνοψη Διαμεσολάβησης: Πρόσβαση σε αντίγραφο Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ)

Περιγραφή

Σύλλογος Προστασίας του Περιβάλλοντος ζήτησε τη μεσολάβηση του Συνηγόρου του Πολίτη, διαμαρτυρόμενος για την άρνηση χορήγησης αντιγράφου της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) εκ μέρους της Γενικής Διεύθυνσης Χωρικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΝ, σε χρόνο προγενέστερο της έναρξης διαβούλευσης, που αφορά Περιοχή της Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλιεργειών.

Συνοδευτικά Αρχεία

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή