Απομάκρυνση κεραίας κινητής τηλεφωνίας

Απομάκρυνση κεραίας κινητής τηλεφωνίας

Περιγραφή

Κάτοικοι περιοχής στο Αιγάλεω προσέφυγαν στο Συνήγορο του Πολίτη διαμαρτυρόμενοι για την ύπαρξη κεραίας κινητής τηλεφωνίας στο δώμα οικοδομής, μολονότι αυτή βρισκόταν κοντά σε νηπιαγωγεία και σχολεία.
Σύμφωνα με τη νομοθεσία μεταξύ των προϋποθέσεων νομιμότητας μιας κεραίας, είναι η χορήγηση άδειας από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), η έγκριση δομικών κατασκευών από την Υπηρεσία Δόμησης (ΥΔΟΜ) του οικείου δήμου και η ύπαρξη περιβαλλοντικών όρων. Τυχόν ανάκληση αδειών κατασκευών κεραιών πραγματοποιείται από την ΕΕΤΤ, υπό τις προϋποθέσεις του κανονισμού αδειών κατασκευών κεραιών, καθώς και όταν υπάρξει έγγραφη ειδοποίηση αρμόδιας υπηρεσίας ότι η εγκατάσταση κατασκευής κεραίας παραβιάζει την κείμενη νομοθεσία.
Εφόσον πρόκειται για αυθαίρετες κατασκευές, που έχουν καταστεί οριστικές, οι υπηρεσίες οφείλουν να προχωρήσουν στη διαδικασία κατεδάφισης. Κρίσιμο ζήτημα είναι η παράνομη ηλεκτροδότηση των κεραιών, της οποίας ο έλεγχος γίνεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες των διευθύνσεων ανάπτυξης των περιφερειών.
Μετά από σειρά παρεμβάσεων, και την ανάκληση της άδειας κατασκευής από την Εθνικη Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), ο Περιφερειάρχης Αττικής εξέδωσε απόφαση για τη μη εγκριση περιβαλλοντικών όρων του υφιστάμενου σταθμού. Η Αρχή ζήτησε από την Υπηρεσία Δόμησης (ΥΔΟΜ) του δήμου να επισπεύσει τη διαδικασία απομάκρυνσης της κεραίας, η οποία τελικά διαπιστώθηκε ότι απομακρύνθηκε από την εταιρεία κινητής τηλεφωνίας.

Συνοδευτικά Αρχεία

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή