Προτάσεις για ζητήματα παρακώλυσης της ελεύθερης χρήσης και προσπέλασης πεζοδρομίων και διαβάσεων

Σύνοψη Διαμεσολάβησης: Προτάσεις για ζητήματα παρακώλυσης της ελεύθερης χρήσης και προσπέλασης πεζοδρομίων και διαβάσεων

Περιγραφή

Ο Συνήγορος του Πολίτη, εξέδωσε πόρισμα τον Δεκέμβριο 2006 σχετικά με την παρακώλυση της ελεύθερης χρήσης και προσπέλασης πεζοδρομίων και διαβάσεων, κειμένων εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Αθηναίων. Το πόρισμα περιλαμβάνει ευρύ φάσμα διαπιστώσεων και προτάσεων.

Συνοδευτικά Αρχεία

Σχετικές Τοποθεσίες

Αρχή



Εργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή